Publisert: 19. feb 2016
Kategori:

LEDIGE STILLINGER VED SKOGN FOLKEHØGSKOLE FRA 0108 – 2016

Skogn Folkehøgskole har følgende ledige stillinger:

  • Rektor, 100 % fast fra 01.08.2016
  • Inspektør 80-100 % fast fra 01.08.2016
  • Lærer idrett/friluftsliv/film-foto 50 – 80 % engasjement fra 01.08.2016-01.08.2017
  • Lærer idrett/håndball 70 -100 % fast fra 01.08.2016

Nærmere opplysninger www.skognfhs.no,

rektor (74085721), styrets leder, Gro Røkke (90966328).

Søknad inkludert fullstendig cv sendes på epost til kontor@skogn.fhs.no, innen 15.03.2016

 

 

 

Ledige stillinger som rektor, inspektør, idrettslærer med hovedvekt på håndball, og lærer idrett/friluftsliv/film/foto.
Bred faglighet, og allsidig erfaring, samt erfaring fra folkehøgskole, vektlegges spesielt.

Skogn folkehøgskole er en frilynt drevet internatskole med plass til 92 elever. Skolen ble stiftet i 1899 og ligger i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Vi har totalt 21 faste ansatte og samarbeider godt med både frivillige organisasjoner og næringsliv. Nærmere informasjon om skolen finnes på skognfhs.no
Om rektorstillingen:
Rektor er skolens øverste leder, og har stor handlefrihet innenfor gitte rammer, lov- og avtaleverk. Rektor har resultat-, personal- og økonomiansvar, og rapporterer til skolens styre.
Vi søker en inkluderende og tydelig leder som:
• er allsidig og evner å ivareta skolens mangfold og egenart, i tillegg til å videreutvikle skolen inn i framtida.
• evner å motivere og skape gode relasjoner mellom ansatte, elever og eksterne samarbeidspartnere
• har god økonomiforståelse og kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
• har godt humør og romslig menneskesyn
For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk. Fra brutto grunnlønn trekkes 2 % til medlemskap i Statens pensjonskasse. Lønn avtales ved tilsetting.
Vi gjør oppmerksom på at den som tilsettes må legge fram politiattest, jfr. opplæringsloven §10-9.
Tiltredelse etter avtale, senest 01.08.2016
Søknad inkludert fullstendig cv sendes på epost til kontor@skogn.fhs.no, innen 15.03.2016.

Om Inspektørstillingen
Fast stilling 80-100 %, fra 01.08.2016.
Stillingen er pr i dag tillagt 50 % administrasjon, men dette kan bli endret. Resten av stillingen er undervisning og sosialpedagogisk arbeid.
Vi søker en person som har pedagogisk og administrativ kompetanse. Det er også nødvendig med undervisningskompetanse innen skolens fagtilbud, spesielt mot håndball eller USA linjen. Personlig egnethet vil bli vektlagt, samt kjennskap til, og erfaring med arbeide i folkehøgskolen, og med mennesker.
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover – herunder lov og forskrifter for folkehøgskolen, reglement og tariffavtaler.
Søknad inkludert fullstendig cv sendes på epost til kontor@skogn.fhs.no, innen 15.03.2016.

Om lærerstillinger
Opptil 2 lærerstillinger er ledige fra 01.08.2016, ca 140 %.
Skogn folkehøgskole søker etter personer med pedagogisk utdannelse som kan undervise på følgende fagfelt:
Idrett/Friluftsliv-film/foto (50-80 % årsengasjement),
Håndball/idrett (70-100 % fast)
Stillingene er tillagt sosialpedagogisk arbeid. Evnen til å se hele mennesket, samt være omstillingsdyktig og allsidig er svært relevant.
Vi ønsker søkere velkommen til en allsidig og humørfylt skole.
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover – herunder lov og forskrifter for folkehøgskolen, reglement og tariffavtaler.
Ved søknad på flere stillinger, prioriter hvilken stilling du ønsker først.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til skolens rektor (74085721) eller styrets leder Gro Røkke (909 66 328), vi anbefaler først å se på skolens hjemmeside, www.skognfhs.no

Søknad inkludert fullstendig cv sendes på epost til kontor@skogn.fhs.no, innen 15.03.2016.

 

Copyright © 2021 Skogn FHS - Personvern og cookies - Sideutvikling: Snopp Designbyrå