fbpx

SKOGN FOLKEHØGSKOLE
I MEDIA

SKOGN FOLKEHØG-
SKOLE
I MEDIA

Her legger vi ut lenker til omtaler av Skogn folkehøgskole i ulike medier:

ELEVER FORTELLER

Journalist Vegard Knudsen har intervjuet våre elever om skoleåret på Skogn folkehøgskole. Både tidligere og nåværende elever forteller her om sine minner fra skoleåret.