fbpx


Det innkalles herved til årsmøte for Sør-Inntrøndelag høgskolelag

Årsmøtet avholdes ved Skogn folkehøgskole torsdag 25. mai kl 19:00
Enkel servering

SAKSLISTE

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder og sekretær
 • Årsmelding for Skogn folkehøgskole / Sør-Inntrøndelag høgskolelag 2022
 • Årsregnskap for Skogn folkehøgskole / Sør-Inntrøndelag høgskolelag 2022
 • Valg
 • Eventuelt: Styret for Sør-Inntrøndelag høgskolelag ønsker å melde for årsmøtet at de ønsker å arbeide mot en mulig fusjon med Reehaugen samfunnshus, og ønsker i den forbindelse å informere medlemmene om dette arbeidet.

  Styret ønsker en fullmakt fra årsmøtet for å arbeide videre med en mulig fusjon.

  Forslag til vedtak:

  «Årsmøtet gir styret for Sør-Inntrøndelag høgskolelag fullmakt til å arbeide fram et forslag til fusjon med Reehaugen samfunnshus»


ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Vedlagt som pdf-filer her:

Signert årsmelding 2022

Årsregnskap 2022 (usignert)

 

MEDLEMSKONTINGENT FOR 4 NYE ÅR (2023-2026)

Det er igjen tid for å betale din medlemskontingent til Sør-Inntrøndelag Høgskolelag. Kontingenten er på kr 200,- for fire år, kr 50,- for ett år.

Ved betaling blir du registrert som medlem, og du gir med dette også samtykke til at vi lagrer ditt navn og epostadresse for medlemsformål.

Betalingsinfo: kr 200 betales til konto 42025355606 Sør-Inntrøndelag høgskolelag, skriv navnet ditt i meldingsfeltet.

VEL MØTT!

 

Skogn, 03.05.2022

Rektor Lars Waade