fbpx

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte for Sør-Inntrøndelag høgskolelag. 

Sted: Skogn folkehøgskole, peisestua 

Dato: 29. oktober 2021 

Kl: 16:00 

SAKSLISTE EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 29.10.2021  

  • Godkjenning av innkalling, valg av møteleder

  • Kjøp av naboeiendom etter tilbud datert oktober 2021 til Aktiv eiendomsmegling ved Kristen Fostad. Pris kr 1 940 000,-  + omkostninger.

  • Opptak av lån i Sparebanken Midt-Norge,  kr 2 250 000,- for kjøp av eiendom Gamle E6 1240, dekning av utgifter og nødvendige oppgraderinger av boligen.