fbpx

Velkommen til halvårsmøte for Sør-Inntrøndelag høgskolelag torsdag 8 desember kl 19:00

Alle gamle og nye medlemmer inviteres med dette til halvårsmøte for eierlaget vårt.

TID: Torsdag 8. desember kl 19:00

STED: Peisestua ved Skogn folkehøgskole

Enkel servering.

SAKSLISTE:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg møteleder og referent
  • Orienteringer
  • Budsjett 2023
HJERTELIG VELKOMMEN!