Innkalling til årsmøte for Sør-Inntrøndelag høgskolelag

Publisert på
3/5/2023
Det innkalles herved til årsmøte for Sør-Inntrøndelag høgskolelag
Årsmøtet avholdes ved Skogn folkehøgskole torsdag 25. mai kl 19:00
Enkel servering

SAKSLISTE

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og sekretær
  • Årsmelding for Skogn folkehøgskole / Sør-Inntrøndelag høgskolelag 2022
  • Årsregnskap for Skogn folkehøgskole / Sør-Inntrøndelag høgskolelag 2022
  • Valg
  • Eventuelt: Styret for Sør-Inntrøndelag høgskolelag ønsker å melde for årsmøtet at de ønsker å arbeide mot en mulig fusjon med Reehaugen samfunnshus, og ønsker i den forbindelse å informere medlemmene om dette arbeidet.Styret ønsker en fullmakt fra årsmøtet for å arbeide videre med en mulig fusjon.
  • Forslag til vedtak:
  • «Årsmøtet gir styret for Sør-Inntrøndelag høgskolelag fullmakt til å arbeide fram et forslag til fusjon med Reehaugen samfunnshus»


ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Vedlagt som pdf-filer her:

Signert årsmelding 2022

Årsregnskap 2022 (usignert)

MEDLEMSKONTINGENT FOR 4 NYE ÅR (2023-2026)

Det er igjen tid for å betale din medlemskontingent til Sør-Inntrøndelag Høgskolelag. Kontingenten er på kr 200,- for fire år, kr 50,- for ett år.

Ved betaling blir du registrert som medlem, og du gir med dette også samtykke til at vi lagrer ditt navn og epostadresse for medlemsformål.

Betalingsinfo: kr 200 betales til konto 42025355606 Sør-Inntrøndelag høgskolelag, skriv navnet ditt i meldingsfeltet.

VEL MØTT!

Skogn, 03.05.2022

Rektor Lars Waade

Ved å klikke på "Godta alle informasjonskapsler" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.