fbpx

HVORDAN
SØKE?

Aldersgrensen på Skogn folkehøgskole er

+ 18 år

Opptaket starter

1. februar

og vi tar inn elever så lenge vi har ledige plasser.

Folkehøgskolene i Norge har ingen søknadsfrist men fortløpende opptak. Det betyr at du gjerne kan søke allerede nå! De mest populære linjene fylles opp raskt, så søk gjerne tidlig. Vi vurderer sammensetningen av elevmassen
ut fra skolens ressurser.

HVA SKJER NÅR DU SØKER

}

Vi behandler søknaden din
fortløpende og så raskt som mulig.

Etter

1. februar

vil du motta eventuelt tilbud om skoleplass.

Etter

1. februar

vil du motta eventuelt tilbud om skoleplass.

Har du fått plass, må du svare JA/NEI

innen 10 dager

R

Sier du

JA

til plassen, må du betale innmeldingspenger

kr 2500,-

R

Sier du

JA

til plassen, må du betale innmeldingspenger kr 2500,-

Når innmeldingspengene er betalt, er du

tatt opp som elev hos oss.

Vi vil kontakte deg hvis vi ikke har
mottatt betalingen innen rimelig tid.

p

I mai

vil du få et infobrev fra oss med skolerute, betalingsplan og pakkeliste

I juli / august

vil du få mer informasjon om skolestart
og programmet for åpningsdagen.

p

I mai

vil du få et infobrev fra oss med skolerute, betalingsplan og pakkeliste

I juli / august

vil du få mer informasjon om skolestart
og programmet for åpningsdagen.

t

Har du spørsmål kan du kontakte
administrasjonen eller linjefagslæreren din.

!

Du blir videresendt til informasjonskontoret for folkehøgskolene.
Der blir fødselsnummer kryptert på sikkert vis.

Velkommen

som søker til Skogn folkehøgskole!