fbpx

Det innkalles herved til årsmøte for 2021 for Sør-Inntrøndelag høgskolelag.
Årsmøtet avholdes ved Skogn folkehøgskole torsdag 19. mai kl 19:00
Enkel servering.

SAKSLISTE

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og sekretær
  • Årsmelding for Skogn folkehøgskole / Sør-Inntrøndelag høgskolelag 2021
  • Årsregnskap for Skogn folkehøgskole / Sør-Inntrøndelag høgskolelag 2021
  • Valg

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Vedlagt som pdf-filer her:

Årsmelding 2021

Årsregnskap 2021

Alle gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!

 

Skogn, 27.04.2022

Rektor Lars Waade