fbpx

Mange av dere som starter hos oss til høsten lurer på om man kan få vaksine nr 2 her på Levanger? Det kan dere! Mer informasjon om dette blir gitt ved skolestart.

Her er info fra FHI til kommunene, og anbefalingen gjelder også for folkehøgskolene:

Vaksinering av studenter i sommer og etter semesterstart

Folkehelseinstituttet anbefaler at:

  • Studentene tilbys første dose i kommunen hvor de er folkeregistrert
  • Studentene tilbys andre dose i studiekommunen etter semesterstart dersom de ikke allerede er
    fullvaksinert

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om  første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å bli  vaksinert på.

Distribusjon av koronavaksinedoser er komplisert med en krevende logistikk og det er fremdeles knapphet på vaksiner. Fordeling av vaksiner til kommunene følger en fordelingsnøkkel der befolkningens størrelse og status for prioritering av vaksinedoser er viktige forutsetninger. Dersom mange studenter (og andre) ber om vaksine i en annen kommune enn deres registrerte bostedskommune, vil det kunne forsinke vaksineringen.

Studenter vil få tilbud om dose 2 i studiekommunen etter semesterstart. Dette gjelder studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter, samt elever ved folkehøyskoler. Folkehelseinstituttet vil sørge for at studiekommuner med store studentpopulasjoner får nok doser til å gjennomføre vaksinasjon og kartlegger nå behovet i de ulike kommunene. Det vil komme mer informasjon så snart en endelig løsning foreligger.