fbpx

Alle medlemmer i Sør-Inntrøndelag høgskolelag inviteres med dette til halvårsmøte på Skogn folkehøgskole.

TID: Torsdag 10. desember kl 19:00
STED: Peisestua ved Skogn FHS

Enkel servering. Vel møtt!

SAKSLISTE

SAK 1 Godkjenning av innkalling
SAK 2 Valg møteleder og referent
SAK 3 Orienteringer
SAK 4 Budsjett 2020
SAK 5 Innkomne saker

NB! Grunnet COVID-19 og smittevern, ønsker vi påmelding til dette møtet.
Ring 74085720 eller send epost til kontor@skognfhs.no innen tirsdag 8. desember